biorezonans-metoda-volla-vega-test-8Metoda diagnostyki biorezonansowej – Express Test

Express Test nazywany jest też diagnostyką skaningową lub segmentarną. Metoda ta wykorzystuje pewien istotny fakt leżący u podstaw funkcji życiowych wszystkich zwierząt i człowieka – zasadę sedentarnej budowy ciała. Jest to badanie stanu czynnościowego organizmu jako całości i jego części (podstawowych układów czynnościowych), który reprezentuje zmiany czynnościowe i odchylenia od normy w procesie samoregulacji:

 

  • Stanu układu pokarmowego (wątroba, woreczek żółciowy, dysfunkcja trzustki, żołądka, jelit)
  • Stanu układu oddechowego (jama nosowa, gardło, tchawica, płuca)
  • Stanu układu moczowo-płciowego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa, macica, jajniki, jądra, prostata)
  • Stanu układu sercowo-naczyniowego (serce, krążenie w tym krążenie mózgowe, żyły)
  • Stanu układu endokrynnego (tarczyca, trzustka, nadnercza)
  • Stanu układu immunologicznego i limfatycznego
  • Stanu układu oporowo-ruchowego (kręgosłup, stawy)
  • Stanu organów głowy i kręgosłupa

Metoda ta pozwala rozpoznać zakłócenia pracy w różnych organach i systemach organizmu, które następnie powinno się zweryfikować metodą dr Volla lub Vega Test.

 

Express Test pozwala na podstawie pomiarów elektrodami rozmieszczonymi na czole, rękach i nogach – w wysokim stopniu ustalić charakterystyki ogólnego stanu funkcjonalnego różnych organów i układów organizmu człowieka. Komputerowa diagnostyka Express Test z zastosowaniem biorezonansu pola elektromagnetycznego w obszarze strefowym stanu funkcji organów człowieka opiera się na rejestrowaniu parametrów przewodności prądu stałego z różnych części ciała oraz obszarów receptorowych związanych funkcjonalnie z określonymi organami wewnętrznymi.

Express Test przeznaczony jest do dwuetapowej oceny stanu zdrowia całego organizmu metodą porównawczą na podstawie rejestracji zmian w organach i strukturach histologicznych dla przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia , wpływu stosowanych metod terapii oraz oceny rozwoju zachodzących komplikacji.

Express Test jako urządzenie diagnostyczne bazuje na analizie widmowej wirujących pól elektromagnetycznych żywych organizmów metodą nałożeń porównawczych i umożliwia uzyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta lub ewentualnie początkowych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych. Fundamentalną ideą okazała się hipoteza o tym, że organizm człowieka dysponuje elektromagnetycznym szkieletem zdolnym reagować na działanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego reagując kontrastem porównawczym.

Express Test wykorzystuje możliwość rejestracji i pomiaru rezonansu fal elektromagnetycznych emitowanych przez poszczególne tkanki i organy człowieka. Jednocześnie działa bezinwazyjnie, nie wpływając na strukturę wewnętrzną komórek oraz bezboleśnie, odbierając informacje i przekazując je do systemu analizy porównawczej.

W trakcie skanowania (analizy-pomiarowej) na monitorze ukazują się pomiary poszczególnych organów i narządów ludzkiego ciała, jak również potencjał energetyczny całego organizmu .

Po przeprowadzeniu pomiaru diagnosta dokonuje analizy poszczególnych organów (wątroba, trzustka, dwunastnica, nadnercza, mózg, żyły, stawy, nerki i inne) sprawdzając każdy z badanych organów oraz stan, w jakim się one znajdują. Następnie porównuje je pod kątem obecności stanów zapalnych w organizmie (choroby w początkowym stadium , które jeszcze się nie ujawniły objawowo). Pozwala to ujawnić stany chorobowe we wczesnym stadium oraz potencjalne skłonności, które w przyszłości mogą skutkować ciężkimi chorobami.

Badanie urządzeniem Express Test jest bezbolesne. Wystarczy spokojnie usiąść zrelaksować się, przytrzymać w dłoniach elektrody, a na głowie zamocować specjalną opaskę. Stopy po wcześniejszym pomiarze wilgotności kładziemy na specjalnych wcześniej wysterylizowanych siatkach. Po kilku minutach na ekranie komputera pojawi się obraz stanu naszego organizmu.

Podczas badania osoba analizowana zakłada elektrody: na głowę, ręce, stopy, które umożliwiają optymalny przepływ informacji na poziomie komórkowym.

Diagnosta i osoba analizowana widzą na ekranie monitora poszczególne narządy wewnętrzne. Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu oraz  posiadanej wiedzy diagnosta może określić ich stan od najmniej do najbardziej zdeformowanych chorobowo, a także to czy organy te są tylko podrażnione czy już poważnie osłabione.

Uwaga: osoby analizowane tą metodą proszone są na czas pomiaru komputerowego o usunięcie wszelkich ozdób z metali. Dodatkowo wskazane jest aby min. 3 godziny przed badaniem nie spożywać posiłku, nie pić kawy i nie palić tytoniu.

Metoda Express Test może być stosowana u każdej osoby bez względu na wiek i przebyte choroby. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Zapisz się, aby otrzymać BEZPŁATNIE dodatkowe informacje

Poznaj wyjątkowe przepisy, porady oraz odbierz listę chorób wywoływanych przez pasożyty!

Call Now ButtonZadzwoń